Wat houdt pro-ana precies in?

Veel mensen denken bij de term ‘pro-ana’ aan iets negatiefs. Zoals bijvoorbeeld een forum waarop mensen elkaar blijven aanmoedigen (ongezond) veel af te vallen en waar mensen een eetstoornis verheerlijken. Aan dit negatieve beeld hebben de media veel bijgedragen: pro-ana fora zouden slecht zijn en zouden mensen aanzetten tot het ontwikkelen van een eetstoornis.

Onze pro-ana website (Pro-Anorexia) en forum (Red Butterfly) is een plek waar mensen met een eetstoornis bij elkaar kunnen komen en met elkaar kunnen praten over de dingen die hen bezighouden. Op onze website is veel informatie te vinden over verschillende eetstoornissen, maar ook over de problemen waar veel mensen met een eetstoornis tegenaan lopen. Ook wij zien een eetstoornis als een ernstige ziekte en verheerlijken dit niet. Het leven met een eetstoornis kan soms ontzettend eenzaam zijn en wij willen mensen een plek bieden om openlijk te kunnen praten over de problemen, de fijne en de minder fijne dingen die het met zich meebrengt. Ons voornaamste doel is om elkaar te steunen en te helpen.

Red Butterfly doet niet aan ‘coachen’ zoals recent in de media is gepubliceerd.


Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie over pro-ana? Neem contact op via het contactformulier.

Contact

    Waarschuwing!

    Je staat op het punt om een pro-ana website met bijbehorend forum te benaderen. Deze website draait om het delen van informatie en praten over verschillende eetstoornissen.

    De angst om in gewicht aan te komen neemt een centrale plaats in bij deze eetstoornissen. Om eventuele gewichtstoename zoveel mogelijk te beperken worden er soms extreme maatregelen genomen.

    De informatie op onze website kan triggerend werken op de mensen die daarvoor gevoelig zijn.